Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Telefony:

Sekcja Techniczna - Ewa Kołodyńska - wew. 218

Sekcja Gospodarcza - Bożena Mazurek - wew. 229